ข่าวสารประชาสัมพันธ์

หลักสูตรปริญญาเอกนวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี รับสมัคร นศ.ทุนเพชรพระจอมฯ ภาคเรียนที่ 2/2564


Notice: Undefined offset: 7 in /home/litadmin/domains/lit.kmutt.ac.th/public_html/_systems/classes/DateUtil.php on line 65
วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาเอก โครงการทุนการศึกษา ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (เริ่มการศึกษา มกราคม 2565)