ติดต่อสาขาวิชา

  • นวัตกรรมการเรียนรู้และเทคโนโลยี

  • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

    126 ถนน ประชาอุทิศ,แขวง บางมด เขต ทุ่งครุ,กรุงเทพมหานคร 10140

  • ติดต่อ : คุณศุภาพิชญ์ โชติโก

    อีเมล์ : supapit.chot@kmutt.ac.th

  • โทรศัพท์ : 0 2470 8508

    โทรสาร : 0 2427 8886