ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 5 (นางสาวปุญญาพันฒ์ จันทร์เพชร) นำเสนอสอบจบวิทยานิพนธ์

วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 5 (นางสาวปุญญาพันฒ์ จันทร์เพชร) นำเสนอสอบจบวิทยานิพนธ์หัวข้อ “THE DESIGN AND DEVELOPMENT E-PORTFOLIO ASSESSMENT SYSTEM FOR PROJECT BASED LEARNING” ต่อคณะกรรมการภายในและภายนอก ณ.ห้องประชุมชั้น 8 เมื่อวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.