ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 5 (นางสาวหทัยรัตน์ คุณากรสกุล) นำเสนอสอบจบวิทยานิพนธ์

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น5 (นางสาวหทัยรัตน์ คุณากรสกุล) นำเสนอสอบจบวิทยานิพนธ์หัวข้อ “TheDevelopment of Information Literacy Skills through Learning Styles of Undergraduate Students in Science and Technology” ต่อคณะกรรมการภายในและภายนอก ณ.ห้องประชุมชั้น 8 เมื่อวันพุธ ที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30 น. – 12.00 น.