ข่าวสารประชาสัมพันธ์

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 10 นำเสนอความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 2

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2561

นศ. ปริญญาเอกรุ่น 10 นำเสนอความคืบหน้าของวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการโครงการวิพากษ์ และเสนอแนะเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัยส่วน นศ.รุ่นอื่นที่สนใจรับฟังข้อคิดเห็น ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยของตนเอง มาร่วมกิจกรรมด้วย ณ. ห้องโครงการปริญญาเอก วันจันทร์ ที่ 7 พฤษภาคม 2561