ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย จากมหาวิทยาลัยมหานคร บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Vygotsky’s Theory of Learningand Development”

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2560

ดร.สุธี พลอยสวัสดิ์ไชย จากมหาวิทยาลัยมหานคร มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Vygotsky’s Theory of Learningand Development” เพื่อเป็นการพัฒนา นศ.ปริญญาเอกรุ่น 12 ให้มีองค์ความรู้ที่จะนำไปใช้ในงานวิจัยต่อไป โดยเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทางโครงการ ป.เอก จัดให้ ณ.ห้องเรียนโครงการปริญญาเอก วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 9.30 – 12.30 น.