กิจกรรมวิชาการและนักศึกษา

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 13 ไหว้ครู

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2561

นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 12 และ 13 พร้อมกันจัดงานวันไหว้ครู เพื่อแสดงมุทิตาจิต ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามระหว่างศิษย์และครู เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องเรียนโครงการ ป.เอก เวลา 13.00 น. – 16.00 น.